Privacy Statement

Privacyverklaring website

Vivendo Financieel Advies – en alle met haar in de groep verbonden onderdelen- respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan

– Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, kredieten, etc.

– Het communiceren met onze relaties

– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)

– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Beveiligen

Vivendo Financieel Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vivendo Financieel Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vivendo Financieel Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vivendo Financieel Advies op via info@vivendoadvies.nl . www.vivendoadvies.nl is een website van Vivendo Financieel Advies.

Het gebruik van de website www.vivendoadvies.nl  

Vivendo Financieel Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Vivendo Financieel Advies van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Vivendo Financieel Advies kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Vivendo Financieel Advies, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of offerteformulier op de website aan Vivendo Financieel Advies verstrekt. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een afspraak- of contactformulier hebt ingevuld, een offerteaanvraag hebt gedaan of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan jou gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Vivendo Financieel Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum en nationaliteit

– Je adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres

– Je burgerservicenummer

– Je belastingaangiftes en eventuele inloggegevens al je die aan ons hebt verstrekt

– Je IP-adres

– Je salaris-/inkomensgegevens

– Gegevens van je (ex)partner en kinderen

– Gegevens over (spaar)tegoeden en andere vermogensbestanddelen

– Je Schuldgegevens en financiële verplichtingen

– Je persoonlijke adviesbehoefte

– Naast de data bezitten wij ook veel documenten ter onderbouwing van adviezen en dossiervorming

Waarom Vivendo Financieel Advies gegevens nodig heeft

Vivendo Financieel Advies verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Vivendo Financieel Advies jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Contactformulier, offerteaanvraag en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of een offerte aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vivendo Financieel Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vivendo Financieel Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vivendo Financieel Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vivendo Financieel Advies bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Vivendo Financieel Advies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vivendo Financieel Advies heeft hier geen invloed op. Vivendo Financieel Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Vivendo Financieel Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van je bezoek;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Onze website maakt ook gebruik van tracking cookies. Wij kunnen via deze cookies bijhouden welke webpagina’s je bezoekt. Daardoor kunnen wij je aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor jou interessant kunnen zijn. Je hebt het recht om aan te geven dat je geen toestemming geeft voor deze zogenaamde profiling.

Heb je bezwaar tegen cookies?

Wil je cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van je browser.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang Vivendo Financieel Advies gegevens bewaart

Vivendo Financieel Advies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Vivendo Financieel Advies verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij je persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen. Ook als wij in opdracht van jou een taxateur inschakelen of een notaris informeren over een af te nemen dienst of product.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vivendoadvies.nl . Vivendo Financieel Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wat zijn je rechten?

Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

– Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.

– Indien je van mening bent dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.

– Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.

– Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

– Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.

Indien wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Vivendo Financieel Advies, Graaf Hendrikstraat 24, 7047 AE te Braamt. Je kunt ook een mail sturen naar info@vivendoadvies.nl of ons bereiken op 0314 – 200 150.